12. Sınıf Matematik Konuları (2021-2022)

  • Whatsapp
12. Sınıf Matematik Konuları (2021-2022)

12. sınıf matematik konularını merak eden lise son öğrencileri için bu haberi hazırladık. Okullar açıldı, öğrenciler bir üst sınıfa geçti. 11. sınıftan 12. sınıfa geçen üniversite adayları derslerine hazırlanabilmek için bu yıl görecekleri Matematik konularını araştırmaya başladılar.

Loading...

2021-2022 Matematik müfredatında birçok konu bulunmaktadır. 12. sınıf öğrencileri bu yıl Matematik dersinde ilk olarak Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar konusunu işleyecekler.

Peki sekiz ay sürecek olan bu maratonda başka hangi konular işlenecek. Sizler için üniteleri ile birlikte 12. sınıfta işlenecek tüm konuları bu haberde listeledik.

12. Sınıf Matematik Konuları

  • Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Diziler
  • Trigonometri
  • Dönüşümler
  • Türev
  • İntegral
  • Analitik

1. ÜNİTE | ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KONULARI

1.1. ÜSTEL FONKSİYON
1.1.1. Üstel Fonksiyon ve Üstel Fonksiyonun Grafiği
1.2. LOGARİTMA FONKSİYONU
1.2.1. Logaritma Fonksiyonu ve Grafiği
1.2.2. 10 ve e Tabanında Logaritma Fonksiyonu
1.2.3. Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri ve Uygulamaları
1.3. ÜSTEL, LOGARİTMİK DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
1.3.1. Üstel, Logaritmik Denklemlerin ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri
1.3.2. Gerçek Hayat Durumları ile İlgili Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Problemleri

2. ÜNİTE | DİZİLER KONULARI

2.1.1. Dizi ve Fonksiyon Kavramları Arasındaki İlişki
2.1.2. Genel Terimi veya İndirgeme Bağıntısı Verilen Bir Sayı Dizisinin Terimleri
2.1.3. Aritmetik, Geometrik Diziler ve Özellikleri
2.1.4. Gerçek Hayat Durumları ile İlgili Dizi Problemleri

Loading...

3. ÜNİTE | TRİGONOMETRİ KONULARI

3.1. TOPLAM-FARK VE İKİ KAT AÇI FORMÜLLERİ
3.1.1. Toplam ve Fark Formülleri
3.1.2. İki Kat Açı Formülleri
3.2. TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
3.2.1. Trigonometrik Denklemlerin Çözüm Kümeleri

4. ÜNİTE | DÖNÜŞÜMLER KONULARI

4.1.1. Analitik Düzlemde Koordinatları Verilen Bir Noktanın Öteleme, Dönme ve
Simetri Dönüşümleri
4.1.2. Temel Dönüşümlerin Bileşkeleri ve Bu Bileşkeleri İçeren Uygulamalar

5. ÜNİTE | TÜREV KONULARI

5.1. LİMİT VE SÜREKLİLİK
5.1.1. Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Limiti ile Soldan ve Sağdan Limit Kavramları
5.1.2. Limitin Özellikleri ve Uygulamaları
5.1.3. Bir Fonksiyonun Bir Noktadaki Sürekliliği
5.2. ANLIK DEĞİŞİM ORANI VE TÜREV
5.2.1. Türev Kavramı
5.2.2. Bir Fonksiyonun Bir Noktada ve Bir Aralıkta Türevlenebilirliği
5.2.3. Türevlenebilen İki Fonksiyonun Toplamının, Farkının, Çarpımının ve
Bölümünün Türevi
5.2.4. İki Fonksiyonun Bileşkesinin Türevi
5.3. TÜREVİN UYGULAMALARI
5.3.1. Bir Fonksiyonun Artan veya Azalan Olduğu Aralıklar
5.3.2. Bir Fonksiyonun Yerel Maksimum ve Yerel Minimum ile Mutlak Maksimum ve
Mutlak Minimum Noktaları5.3.3. Türev Yardımıyla Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizimi
5.3.4. Maksimum ve Minimum Problemleri

6. ÜNİTE | İNTEGRAL KONULARI

6.1. BELİRSİZ İNTEGRAL
6.1.1. Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları
6.1.2. Değişken Değiştirme Yöntemi
6.2. BELİRLİ İNTEGRAL VE UYGULAMALARI
6.2.1. Bir Fonksiyonun Grafiği ile x Ekseni Arasında Kalan Sınırlı Bölgenin
Alanının Riemann Toplamı Yardımıyla Yaklaşık Olarak Hesaplanması
6.2.2. Bir Fonksiyonun Belirli İntegrali ile Belirsiz İntegralleri Arasındaki İlişki
6.2.3. Belirli İntegralin Özellikleri
6.2.4. Belirli İntegral ile Alan Hesabı

7. ÜNİTE | ANALİTİK GEOMETRİ KONULARI

7.1.1. Çember Denklemi
7.1.2. Denklemleri Verilen Doğru ile Çemberin Birbirine Göre Durumları

Related posts